Genel Müdürlüğümüz Heyetinin Şanlıurfa İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

20 Eylül 2021

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Oğuzhan ŞATIROĞLU ve beraberindeki Genel Müdürlüğümüz heyeti tarafından Şanlıurfa iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret öncesinde Bakanlığımız heyeti Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN tarafından makamında kabul edilmiş olup yapılan görüşmede ilde faaliyet gösteren tüm Bakanlığımız teşkilatının değerine vurgu yapılmıştır.  Ayrıca; Genel Müdürlüğümüz heyeti, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Bakanlığımızın Şanlıurfa’daki yatırımlarını konu alan bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Genel Müdürlüğümüz heyeti daha sonra, sırasıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KAYA ile makamlarında toplantılar gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılarda, Akçakale ve Ceylanpınar Gümrük Kapılarımızın önemi ve şehrin ticaret hayatına yaptığı katkılar değerlendirilmiştir.

Görüşmelerin ardından, Genel Müdürlüğümüz heyetince Akçakale Gümrük Kapısı, Ceylanpınar Gümrük Kapısı, Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü, Şanlıurfa Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Servisi ziyaret edilmiş olup mezkûr idarelerimizce kullanılan tesis ve sahalarımızın mevcut fiziki durumları hakkında gözlemler yapılmış; yönetici ve personelinGenel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan hususlara ilişkin talepleri yerinde değerlendirilmiştir.