Genel Müdürlüğümüz Heyetinin Hatay İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

20 Eylül 2021

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Oğuzhan ŞATIROĞLU ve beraberindeki Başkanlığımız heyeti tarafından Hatay iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret öncesinde Genel Müdürlüğümüz heyeti Hatay Valisi Sn. Rahmi DOĞAN tarafından makamında kabul edilmiş olup yapılan görüşmede; bölge şartları da göz önünde bulundurulduğunda Hatay’ın daha da artan öneminin altı çizilmiş, Hatay ilinin stratejik konumu bağlamında başta Cilvegözü, Zeytindalı ve Yayladağı gümrük kapılarımız olmak üzere ilde faaliyet gösteren tüm gümrük idarelerimizin değerine vurgu yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz heyeti daha sonra Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı gümrük kapılarında incelemelerde bulunmuş olup bu bölgedeki tesislerimizin mevcut fiziki durumları ve işleyişleri hakkında gözlemler yapılmış, Bakanlığımız yatırımlarına ilişkin yerinde bilgi edinilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz heyeti daha sonra Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile İskenderun Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etmiş olup yapılan toplantılarda yönetici ve personelin Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan hususlara ilişkin talepleri yerinde değerlendirilmiştir.