Genel Müdürlüğümüz Heyetinin Antalya İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

20 Eylül 2021

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü ve beraberindeki Genel Müdürlüğümüz heyeti tarafından Antalya iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyarette Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz heyetince mezkur tesis ve sahalarımızın mevcut fiziki durumları ve işleyişleri hakkında gözlemler yapılmış, gerçekleştirilen toplantılarda yönetici ve personelin Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan hususlara ilişkin talepleri yerinde değerlendirilmiştir.