Genel Müdürlüğümüz Heyetinin İstanbul İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

20 Eylül 2021

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Oğuzhan ŞATIROĞLU ve beraberindeki Genel Müdürlüğümüz heyeti tarafından İstanbul iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Ziyaret esnasında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantı idarelerinde çeşitli incelemelerde bulunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz heyeti tarafından daha sonra modernizasyon kapsamında inşaat çalışmaları devam eden İpsala Gümrük Kapısı’na ziyarette bulunulmuş ve yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir.