Başkanlığımız Heyetinin Şanlıurfa İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

25 Şubat 2021

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Oğuzhan ŞATIROĞLU ve beraberindeki Başkanlığımız heyeti tarafından Şanlıurfa iline 19 – 20 Şubat 2021 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret öncesinde Bakanlığımız heyeti Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN tarafından makamında kabul edilmiş olup yapılan görüşmede ilde faaliyet gösteren tüm Bakanlığımız teşkilatının değerine vurgu yapılmıştır.  Ayrıca; Başkanlığımız heyeti, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Bakanlığımızın Şanlıurfa’daki yatırımlarını konu alan bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Başkanlığımız heyeti daha sonra, sırasıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KAYA ile makamlarında toplantılar gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılarda, Akçakale ve Ceylanpınar Gümrük Kapılarımızın önemi ve şehrin ticaret hayatına yaptığı katkılar değerlendirilmiştir.

Görüşmelerin ardından, Başkanlığımız heyetince Akçakale Gümrük Kapısı, Ceylanpınar Gümrük Kapısı, Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü, Şanlıurfa Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Servisi ziyaret edilmiş olup mezkûr idarelerimizce kullanılan tesis ve sahalarımızın mevcut fiziki durumları hakkında gözlemler yapılmış; yönetici ve personelin Başkanlığımız uhdesinde bulunan hususlara ilişkin talepleri yerinde değerlendirilmiştir.