Başkanlığımız Heyetinin Antalya İline Gerçekleştirdiği Ziyaret

22 Şubat 2021

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Oğuzhan ŞATIROĞLU ve beraberindeki Başkanlığımız heyeti tarafından Antalya iline 12 – 13 Şubat 2021 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunulmuştur.
Başkanlığımız heyetince mezkur tesis ve sahalarımızın mevcut fiziki durumları ve işleyişleri hakkında gözlemler yapılmış, gerçekleştirilen toplantılarda yönetici ve personelin Başkanlığımız uhdesinde bulunan hususlara ilişkin talepleri yerinde değerlendirilmiştir.